Quỹ phòng chống thiên tai

KẾT QUẢ THU, CHI QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2023.

Ngày 30/01/2024 Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 02/TB-BQLQ về việc Công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023   Chi tiết

Nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai

(Baothanhhoa.vn) - Do những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng khó lường, không tuân theo quy luật. Tỉnh Thanh Hóa đã và đang chủ động, tích cực huy động các nguồn lực xã hội ...   Chi tiết

Phóng sự truyền hình về "Hiệu quả hỗ trợ từ nguồn Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh"

Lịch phát sóng phóng sự "Phát huy hiệu quả SD quỹ PCTT 2023" 22h20(20/11), 15h00(21/11), 10h45(22/11), 7h25(23/11), 14h00(23/11).   Chi tiết

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 31/5/2023. Theo đó, tổng số tiền thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh ...   Chi tiết

Đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai là trách nhiệm bắt buộc của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động tại Việt Nam

(Baothanhhoa.vn) - Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành Quỹ tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27-1-2022. Ngày 31-5-2023, Chủ ...   Chi tiết

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 09/5/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa   Chi tiết

Thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Trên cơ sở kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022; xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tại Kho bạc nhà nước tỉnh năm 2022; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa ...   Chi tiết
 1    2    3    4    5    6    7    8  
Thư viện Video Xem thêm

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Hôm qua: 66
Đang online: 3
Tổng lượt truy cập : 112.067