CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Nghị định của Chính phủ

+ Nghị định 78/NĐ-CP ngày 01/8/2021 Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

+ Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 Quy định về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

+ Nghị đinh 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014.

+ Nghị định 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng, chống thiên tai.

+ Nghị đinh 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai.

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá 

+ Quyết định 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 V/v thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hoá và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

+ Quyết định 1461/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 214/QĐ-UBND ngày 18/01/2016. 

Thư viện Video Xem thêm

Bảo vệ môi trường rừng - Vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Hôm qua: 65
Đang online: 10
Tổng lượt truy cập : 82.507