Đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai là trách nhiệm bắt buộc của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động tại Việt Nam

(Baothanhhoa.vn) - Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành Quỹ tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27-1-2022. Ngày 31-5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1864/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm ... 

QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 09/5/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa 

Thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Trên cơ sở kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022; xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tại Kho bạc nhà nước tỉnh năm 2022; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa (Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh) thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai (Quỹ) trên ... 

Kết quả thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-1-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Quỹ PCTT tỉnh gồm: hội đồng quản lý, ban kiểm soát và cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh, với nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ ... 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thư viện Video Xem thêm

Bảo vệ môi trường rừng - Vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 13
Hôm qua: 14
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập : 95.799