QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Ngày 09/5/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 17/2023/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa 

Thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Trên cơ sở kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022; xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của Quỹ Phòng, chống thiên tai tại Kho bạc nhà nước tỉnh năm 2022; Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa (Cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai cấp tỉnh) thông báo công khai kết quả thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai (Quỹ) trên ... 

Kết quả thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-1-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Quỹ PCTT tỉnh gồm: hội đồng quản lý, ban kiểm soát và cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh, với nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ ... 

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2022

(Baothanhhoa.vn) - Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022. Theo đó, tổng số tiền thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh là 53,69 tỷ đồng (không bao gồm 23% để lại cấp huyện, xã). 

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Thư viện Video Xem thêm

Bảo vệ môi trường rừng - Vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 7
Hôm qua: 49
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập : 90.000