Quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ tu sửa, khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai của chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

+ Quyết định số 2827/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 V/v phê duyệt hỗ trợ kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2021.

+ Quyết định số 2771/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 V/v phê duyệt hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai cho một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh năm 2021.

+ Quyết đinh số 4420/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 V/v phê duyệt dự toán kinh phí đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác Phòng, chống thiên tai tỉnh năm 2020.

+ Quyết định số 4148/QĐ-UBND ngày 01/10/2020 V/v phê duyệt kinh phí tăng cường công tác quan trắc, đo đạc, thu thập số liệu khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai tỉnh.

+ Quyết định số 3515/QĐ-UBND ngày 26/08/2020 V/v phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác Phòng, chống thiên tai và TKCN trên địa bàn tỉnh.

+ Quyết định số 509/QĐ-UBND   ngày 11/02/2020 V/v phê duyệt hỗ trợ kinh phí tu sửa, khắc phục các công trình bị thiệt hại do thiên tai cuối năm 2018 và năm 2019 từ nguồn của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh.

+ Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh danh mục và kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trong 06 tháng cuối năm 2018 từ nguồn của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

+ Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 08/5/2019 V/v phê duyệt chủ trương đầu tư tu sửa hư hỏng kẻ Hậu Hiền đê hữu sông Chu, xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hoá.

+ Quyết định số 200/QĐ-UBND   ngày 14/01/2019 V/v phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai trong 06 tháng cuối năm 2018 từ nguồn Quỹ PCTT tỉnh.

+ Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 V/v phê duyệt kế hoạch và kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ công tấc tham mưu phòng, chống thiên tai tại Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh và các hạt, Trạm quản lý đê.

+ Quyết định số 2553/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 V/v phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 cho các địa phương, đơn vị từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai.

+ Quyết định số 740/QĐ-UBND   ngày 28/02/2018 V/v phê duyệt phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai năm 2017 từ nguồn Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh.

+ Quyết định số 3468/QĐ-UBND ngày 14/9/2017 V/v phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện việc lắp đặt bổ sung trạm đo mưa tự động hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai.

+ Quyết định số 1998/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 V/v phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất và các công cụ hỗ trợ ra quyết định tại Văn phòng thường trực Chỉ huy phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh Thanh Hoá năm 2017.

+ Quyết định số 1997/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 V/v phê duyệt bổ sung kinh phí quản lý, vận hành Trung tâm thu nhận số liệu, tính toán xử lý cảnh báo lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hoá.

Thư viện Video Xem thêm

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 29
Hôm qua: 66
Đang online: 4
Tổng lượt truy cập : 112.060