Quỹ bảo vệ, phát triển rừng

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023   Chi tiết

Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Thanh Hóa tăng cường truyền thông về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Trong những năm qua, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng và phòng chống thiên tai Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp nhằm đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và chính quyền địa phương về chính sách chi trả môi trường ...   Chi tiết

Hỗ trợ sinh kế cho người dân thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

Lịch phát sóng Phát sóng lần 1 vào 21h25 phút tối ngày 19.11.2023. Phát lần 2 vào 22h40 phút 19.11.2023. Phát lần 3 vào 6h sáng 20.11.2023. Phát lần 4 vào 16h40 phút ngày 20.11.2023, Phát lần 5 vào 10h40 phút ngày 21.11.2023. Phát lần 6 vào 8 giờ 45 phút ...   Chi tiết

Phối hợp đàm phán, ký kết hợp đồng uỷ thác chi trả dịch vụ môi trường rừng và xử lý vi phạm quy định về chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, trong những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) luôn nhận được sự quan tâm, ...   Chi tiết

Rà soát, xác định diện tích rừng, chủ rừng, lập bản đồ chi trả DVMTR hằng năm cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, từ đầu năm đến nay, Ban quản lý Quỹ bảo vệ phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp ...   Chi tiết

Gia tăng nguồn thu Quỹ bảo vệ phát triển rừng

Trong những năm qua, Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa đã tham gia có hiệu quả vào công tác huy động nguồn đóng góp của các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ môi trường rừng. Hoạt động ...   Chi tiết

Hỗ trợ cây giống phục vụ trồng cây phân tán, cây cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái

Năm 2023, Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện hỗ trợ cây giống phục vụ trồng cây phân tán, cây cảnh quan, phát triển du lịch sinh thái tại các ...   Chi tiết

Chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hệ số K để nâng cao chất lượng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị sử dụng dịch vụ

Nhờ áp dụng hệ số K thành phần theo các quy định để tính toán số tiền chi trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng đã góp phần đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của chủ rừng và các bên liên quan trong thực hiện chính ...   Chi tiết

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác định công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, những năm qua, Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống thiên tai tỉnh luôn chú trọng làm ...   Chi tiết

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2019-2023

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, Phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Kiểm lâm trong thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giai đoạn 2019-2025 ...   Chi tiết
 1    2    3  
Thư viện Video Xem thêm

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Hôm qua: 29
Đang online: 6
Tổng lượt truy cập : 113.516