Đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai là trách nhiệm bắt buộc của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động tại Việt Nam
(Baothanhhoa.vn) - Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa được thành lập tại Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 18-1-2016 và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án hoàn thiện bộ máy quản lý và điều hành Quỹ tại Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 27-1-2022. Ngày 31-5-2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1864/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Theo đó, số thu, nộp về tài khoản của

Kết quả thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai đến nay cho thấy, một số đơn vị, địa phương và phần lớn các doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thu, nộp quỹ, việc triển khai thu còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định; ý thức chấp hành pháp luật của người đứng đầu doanh nghiệp chưa tốt, có tình trạng cố tình trốn tránh, trì hoãn việc đóng góp quỹ...

Ngày 6-1-2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 03/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều. Trong đó, hành vi vi phạm về đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai được quy định tại Điều 17, cụ thể:

1.Phạt tiền đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai như sau:

a, Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai dưới 300.000 đồng;

b, Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 300.000 đồng đến dưới 500.000 đồng;

c, Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 500.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng;

d, Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng;

đ, Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

e, Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

g, Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

h, Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

i, Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

k, Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không đóng Quỹ phòng, chống thiên tai từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng;

2.Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài khi thực hiện hành vi không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ danh sách kế hoạch thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai của các cá nhân do mình quản lý cho cơ quan có thẩm quyền.

3.Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc đóng Quỹ phòng, chống thiên tai.

Tại Điều 2, Quyết định số 1864/QĐ-UBND ngày 31-5-2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đóng góp quỹ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023 như sau:

Đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai là trách nhiệm bắt buộc của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, hoạt động tại Việt NamHồ Trung Tọa, xã Quang Trung (Ngọc Lặc) đã tích đủ nước, bảo đảm an toàn phục vụ sản xuất trong mùa mưa, bão.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xử phạt hành chính trong việc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai quy định tại Điều 17 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đóng góp quỹ thuộc phạm vi quản lý. Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh tổng hợp, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp tiền trực tiếp về Ban Quản lý Quỹ theo quy định tại Điều 38 Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6-1-2022 của Chính phủ.

Hiện tại, Ban Quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh đang tổng hợp kết quả thu, nộp quỹ từ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 làm cơ sở để báo cáo cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện đóng góp quỹ nhằm gia tăng nguồn lực xã hội hóa, giảm bớt cho ngân sách Nhà nước để phục vụ công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Việc đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai không chỉ thể hiện trách nhiệm ý thức cộng đồng mà còn góp phần đảm bảo quan trọng để phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Năm 2023, dự báo tình hình thời tiết, thiên tai sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, bất thường, vì vậy các ngành, địa phương, đơn vị cần xác định công tác phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống thiên tai với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt. Trong đó, chủ động đóng góp quỹ phòng, chống thiên tai của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả và nâng cao năng lực phòng chống, ứng phó với thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Thu Hòa

Thư viện Video Xem thêm

Dấu ấn dịch vụ môi trường rừng năm 2023
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Hôm qua: 84
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập : 110.220