Kết quả thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 27-1-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án kiện toàn Quỹ phòng, chống thiên tai (PCTT) tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Quỹ PCTT tỉnh gồm: hội đồng quản lý, ban kiểm soát và cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh, với nhiệm vụ huy động các nguồn lực xã hội, tiếp nhận nguồn kinh phí điều chuyển theo quyết định của cơ quan thẩm quyền và các nguồn tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân

Theo Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ PCTT quy định về đối tượng và mức đóng góp quỹ như sau:

Đối với các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tỉnh: Mức đóng góp bắt buộc từ một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính lập ngày 31-12 hàng năm của tổ chức báo cáo cơ quan thuế nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi đến tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường đóng góp hàng năm. Cụ thể: cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang đóng một phần hai của mức lương cơ sở chia cho số ngày làm việc trong tháng. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các doanh nghiệp đóng một phần hai của mức lương tối thiểu vùng chia cho số ngày làm việc trong tháng theo hợp đồng lao động. Người lao động khác, đóng góp 10.000 đồng/người/năm. Đồng thời, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp, tài trợ, hỗ trợ tự nguyện.

Ngày 12-8-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2736/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Theo đó, tổng kế hoạch thu, nộp quỹ năm 2022 trên địa bàn tỉnh là 53,7 tỷ đồng. Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố là 13,56 tỷ đồng. Lực lượng vũ trang trong tỉnh là 273,7 triệu đồng. Các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa là 484,4 triệu đồng. Các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài do Cục Thuế tỉnh quản lý là 39,39 tỷ đồng.

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu Quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh, cơ quan quản lý quỹ PCTT cấp tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện tổ chức thu, nộp quỹ theo quy định và theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về đóng góp quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Phối hợp tổ chức đi làm việc trực tiếp với các địa phương, doanh nghiệp...

Kết quả thu, nộp Quỹ phòng chống thiên tai năm 2022Hồ Bai Mạ, xã Thành Thọ (Thạch Thành) mới được đầu tư xây dựng phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Tính đến ngày 5-12-2022, tổng số tiền thu, nộp quỹ năm 2022 trên địa bàn tỉnh đã chuyển về tài khoản của cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh được là 11,057 tỷ đồng, đạt 20,59% kế hoạch năm 2022 và thấp hơn 49% so với cùng kỳ năm 2021 (do mức thu theo quy định tại Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 1-8-2021 của Chính phủ giảm khoảng 1/2 so với các quy định của nghị định trước đây). Cụ thể: các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan tổ chức đảng, đoàn thể cấp tỉnh thu được 721,2 triệu đồng, đạt 148,9% kế hoạch; 14/27 huyện, thành phố (gồm: Cẩm Thủy, Như Xuân, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Như Thanh, Quảng Xương, Lang Chánh, Vĩnh Lộc, Bá Thước, Thạch Thành, Thường Xuân, Hoằng Hóa, Quan Hóa, Mường Lát) là 3,01 tỷ đồng, đạt 22,19% kế hoạch. Lực lượng vũ trang là 342,7 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch; các doanh nghiệp do Cục Thuế tỉnh quản lý mới thực hiện thu, nộp được 5,17 tỷ đồng, đạt 13% kế hoạch (123/1.552 doanh nghiệp).

Qua tổng hợp, theo dõi được biết, hiện nay các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tổ chức thực hiện thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Tuy nhiên, công tác thu, nộp quỹ tại một số đơn vị, địa phương đến nay còn chậm và chưa đúng thời hạn. Phần lớn các doanh nghiệp đang còn tình trạng cố tình chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm đóng góp quỹ, do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chưa thực sự chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Việc thu, nộp quỹ của các doanh nghiệp do chi cục thuế cấp huyện quản lý còn thấp, mặc dù năm 2022 cơ quan thuế đã rất tích cực trong việc hỗ trợ, đôn đốc thu, nộp quỹ tại các doanh nghiệp.

Tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch thu, nộp Quỹ PCTT tỉnh Thanh Hóa năm 2022, giao cơ quan quản lý quỹ tổng hợp kết quả làm cơ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đóng góp quỹ đối với đối tượng nộp tiền trực tiếp về cơ quan quản lý quỹ PCTT cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Hiện tại, cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh đang tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Bài và ảnh: Thu Hòa

Thư viện Video Xem thêm

Bảo vệ môi trường rừng - Vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 16
Hôm qua: 28
Đang online: 5
Tổng lượt truy cập : 106.533