Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2022
(Baothanhhoa.vn) - Kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022. Theo đó, tổng số tiền thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh là 53,69 tỷ đồng (không bao gồm 23% để lại cấp huyện, xã).

Trong đó, các huyện, thị xã, thành phố là 13,56 tỷ đồng; lực lượng vũ trang là 237,7 triệu đồng; các sở, ban, ngành, đơn vị, cơ quan, tổ chức Đảng, đoàn thể cấp tỉnh đóng trên địa bàn TP Thanh Hóa là 472,5 triệu đồng; các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài do Cục Thuế tỉnh quản lý là 39,38 tỷ đồng. Thời hạn thu, nộp đối với các sở, ban, ngành, cơ quan và đoàn thể cấp tỉnh, lực lượng vũ trang và UBND cấp huyện, tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài trên địa bàn tổ chức thu, nộp quỹ đối với công dân trong độ tuổi lao động, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 1 lần trước ngày 30-8-2022. Đối với tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài nộp tối thiểu 50% số phải nộp trước ngày 30-8-2022, số còn lại nộp trước ngày 30-11-2022 (bao gồm cả tiền đóng góp theo giá trị tài sản).

Theo tổng hợp của cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh cho thấy, kết quả thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai theo kế hoạch năm 2022 tại các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp đến trung tuần tháng 11-2022 còn chậm, chưa đạt kế hoạch giao. Tính đến nay, toàn tỉnh mới thu, nộp quỹ được xấp xỉ 7,4 tỷ đồng, đạt 13,78% kế hoạch. Số thu, nộp chủ yếu tập trung ở các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, một số huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp lớn. Nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của một số tổ chức, cá nhân, đơn vị chưa tốt, chưa tự giác chấp hành các văn bản quy định của pháp luật về đóng góp quỹ; một số doanh nghiệp đang cố tình trì hoãn, trốn tránh trách nhiệm đóng góp quỹ.

Để thực hiện kế hoạch thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, đảm bảo sự công bằng, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh đã ban hành Văn bản số 4849/SNN&PTNT-BQLQ ngày 9-11-2022 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh một nội dung, cụ thể như sau:

Đề nghị chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các sở, cơ quan, ban, ngành và đơn vị cấp tỉnh; thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; người đứng đầu doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu, rộng về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Quỹ Phòng, chống thiên tai đến toàn thể Nhân dân và người lao động thuộc phạm vi quản lý biết để thực hiện; đồng thời, khẩn trương tổ chức thực hiện việc thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai năm 2022 đảm bảo theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022 và chuyển tiền về tài khoản của cơ quan Quỹ cấp tỉnh trước ngày 30-11-2022.

Thông tin về đơn vị, số tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa:

- Số tài khoản: 3761.0.9083324.91049

- Tại: Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Tên đơn vị: Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi chuyển tiền về tài khoản của cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh, có báo cáo kết quả gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Ban quản lý Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng và Phòng, chống thiên tai tỉnh), đồng thời gửi bản mềm về địa chỉ Email: quypcttthanhhoa@gmail.com để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền.

Khẩn trương hoàn thành kế hoạch thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa năm 2022Đê hữu sông Mã (đoạn qua phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa) đã được xử lý khẩn cấp sạt lở, phục vụ phòng, chống lụt, bão.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh phối hợp hỗ trợ, đôn đốc thu, nộp quỹ đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo chi cục thuế cấp huyện/khu vực phối hợp trong việc hỗ trợ thu quỹ tại địa phương, đôn đốc các doanh nghiệp này, thực hiện thu, nộp quỹ vào tài khoản cấp huyện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022.

Giao cơ quan Quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện đóng góp quỹ theo quy định; đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn công tác thu, nộp quỹ, giải đáp các thắc mắc có liên quan. Thực hiện việc theo dõi, đánh giá tình hình thu, nộp quỹ năm 2022. Đồng thời tổng hợp kết quả làm cơ sở báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm về đóng góp quỹ đối với đối tượng nộp tiền trực tiếp về cơ quan Quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 2736/QĐ-UBND ngày 12-8-2022.

Bài và ảnh: Thùy Dương

Thư viện Video Xem thêm

Bảo vệ môi trường rừng - Vì sự phát triển bền vững
Thư viện ảnh Xem thêm
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Hôm qua: 28
Đang online: 2
Tổng lượt truy cập : 106.519